Cenník- Doprava

 

                   PAVOL CHOMA

         Autodoprava PaSaTi                   

    Služby a cenník platný od 05.01.2021                                       

 

 

Preprava v KE

   20 € / jazda

 

 

Preprava mimo           

            mesta*  

  

    0,50 € / km

 

 

     0,52 EUR/KM

Ak nie je miesto nakládky od miesta vykládky vzdialené viac ako  50km účtuje sa paušál v rámci mesta 17 €

 

Ak je z bodu A do bodu B zastavka

   

 

Vynáška po schodoch **

 6 € / poschodie /osoba

Minimálne 8 €

Výťahom

 Paušál 8 €

                                  

 

 *Kilometrovne sa účtuje obojsmerne. V cene prepravy je čas na nakládku a vykládku 20 minút. Za každých ďalších začatých 20 minút sa účtuje 7 €.

 **Cena vynášky sa môže zvýšiť o 2 € / poschodie podľa obtiažnosti a váhy vynášaného tovaru .

 

 Maximálna váha tovaru - 1500kg.                                                     

  Nie som platcom DPH.                  Telefón: 0905 106 441